Overzicht alle NCKO projecten

Het NCKO doet onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW). In 2002 werd het NCKO opgericht en sindsdien is een aantal projecten uitgevoerd in aanloop naar de Interventiestudie die nu ontwikkeld wordt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze projecten.

Naast de projecten heeft het NCKO in 2005, eveneens in opdracht van het Ministerie OCW (destijds Ministerie van SZW), een landelijke peiling (ook wel nulmeting genoemd) uitgevoerd. Deze peiling staat los van de andere projecten. Het doel was een landelijke peiling naar de kwaliteit van kinderdagverblijven anno 2005. Daarnaast werd een vergelijking gemaakt met de resultaten van twee voorgaande vergelijkbare peilingen in 1995 en 2001.

Overzicht NCKO projecten
Onderzoek/studie Jaar
Boekpublicatie "De Kwaliteit van de Nederlandse Kinderopvang" 2002
Enquête stakeholders kinderdagopvang 2004
Ontwikkeling en validatie meetinstrument kinderdagopvang (0-4 jaar) 2004-2006
Landelijke kwaliteitspeiling kinderdagopvang (0-4 jaar) - nulmeting 2005
Landelijke kwaliteitspeiling kinderdagopvang (0-4 jaar) - 2e meting 2008
Ontwikkeling en publicatie NCKO-Kwaliteitsmonitor voor praktijk 2008
Longitudinale studie kinderdagopvang (0-4 jaar) 2010-2011
Landelijke kwaliteitspeiling kinderdagopvang (0-4 jaar) - 3e meting 2012
Interventiestudie verbetering kwaliteit kinderdagopvang (0-4 jaar) 2011-2014
Landelijke kwaliteitspeiling peuterspeelzalen (2-4 jaar) 2014
Ontwikkeling en validatie meetinstrument gastouderopvang (0-12 jaar) 2014
Interventie studie verbetering interactievaardigheden studenten ROC  opleiding PW

2014-2016

Landelijke kwaliteitspeiling ouderparticipatiecrèches (0-4 jaar) 2016
Ondersteuning kinderopvangvoorzieningen in Bangladesh 2016-2020