Artikel Management Kinderopvang

jun 1 2016

Een overzichtsartikel in Management Kinderopvang geeft een goed beeld van de Observatielijst Kwaliteit van de Leefomgeving (uit de NCKO-Kwaliteitsmonitor), die naast de wetenschappelijke Beoordelingsschalen voor pedagogische kwaliteit kunnen worden gelegd. Mirjam Gevers Deynoot-Schaub legt uit wat de voor- en nadelen van elk instrument zijn, zodat managers voldoende informatie hebben om onderscheid tussen de instrumenten te kunnen maken. Het artikel is hier te lezen.