Interventie-studie

Doel
Het doel van deze studie is het ontwikkelen en evalueren van een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderdagopvang om de pedagogische kwaliteit te verbeteren. Daarnaast is er een consultancy-traject voor de leidinggevende van het kinderdagverblijf. Kinderdagverblijven die mee doen, ontvangen een door het NCKO ontwikkelde training voor zowel pedagogisch medewerkers als leidinggevenden. Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Hoe
Het NCKO heeft een interventie ontwikkeld waar zowel de pedagogisch medewerkers als de leidinggevende in worden betrokken:

  • Bij pedagogisch medewerkers wordt gewerkt aan de kwaliteit van de interactievaardigheden met de kinderen in de groep. We doen dit met behulp van Video Feedback.
  • Bij leidinggevenden wordt met behulp van de NCKO-Kwaliteitsmonitor gewerkt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Daarnaast wordt met de leidinggevende een plan gemaakt om de opgedane kennis over te dragen aan de pedagogisch medewerkers.

 

Samenvatting proefschrift dr. Katrien Helmerhorst