Longitudinale studie

Deze longitudinale studie onderzoekt de samenhang tussen de pedagogische kwalteit van kinderdagverblijven en de ontwikkeling van kinderen die deze kinderopdagverblijven bezoeken. Hiertoe is een groep kinderen tussen hun eerste en tweede verjaardag gevolgd om twee vragen te beantwoorden:

  1. Hangen het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen op éénjarige leeftijd samen met de pedagogische kwaliteit van het bezochte kinderdagverblijf? En voorspelt de pedagogische kwaliteit de ontwikkeling van het kind op tweejarige leeftijd?
  2. Heeft de pedagogische kwaliteit van de opvang op elk kind een even groot effect? Anders gezegd, zijn kinderen in verschillende mate gevoelig voor de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang?

Het volledige rapport met de resulten en het persbericht van deze studie zijn hieronder te downloaden:
Rapport NCKO Longitudinale studie 2011
Persbericht NCKO Longitudinale studie maart 2011