Welkom

Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek doet onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van Nederlandse kinderopvang (dagopvang 0-4 jaar, peuterspeelzalen 2-4 jaar, gastouderopvang 0-12 jaar).

Deze grootschalige studie naar de Nederlandse kinderdagverblijven vindt plaats in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en is gestart in 2002 als de Nationale Studie Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang.

Centrale vragen in de studie zijn:

  • Wat weten we op basis van de literatuur over de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang?
  • Hoe kun je de pedagogische kwaliteit van kinderopvang meten?
  • Wat is de pedagogische kwaliteit van de Nederlandse kinderopvangcentra?
  • Kan de pedagogische kwaliteit verbeterd worden?
  • En wat zijn de effecten op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen?
  • Kan de opleiding voor pedagogisch medewerkers verbeterd worden?

Op deze site zullen we regelmatig rapporteren over de voortgang van dit omvangrijke onderzoeksproject.