kinderopvang

Boekpublicatie

Boekpublicatie

Project 0 had als doel een antwoord te geven op de vraag:
Wat weten we op basis van de literatuur over de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang?

Dit project van het onderzoek is afgerond met een boekpublicatie:De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang (Uitgeverij Boom, ISBN: 90 5352 978 0).

Observatiedag artikel in tijdschrift KInderopvang

jul 4 2012

In de september uitgave van het Tijdschrift KInderopvang staat het artikel 'Op de vingers gekeken' (blz. 38-39) over de ervaringen van pedagogisch medewerkers tijdens een observatiedag van het NCKO. Download artikel (ncko_artikel_kinderopvang_sept_08.pdf).

Welkom

Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek doet onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van Nederlandse kinderopvang (dagopvang 0-4 jaar, peuterspeelzalen 2-4 jaar, gastouderopvang 0-12 jaar).