kinderopvang

Boekpublicatie

Boekpublicatie

Project 0 had als doel een antwoord te geven op de vraag:
Wat weten we op basis van de literatuur over de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang?

Dit project van het onderzoek is afgerond met een boekpublicatie:De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang (Uitgeverij Boom, ISBN: 90 5352 978 0).

Observatiedag artikel in tijdschrift KInderopvang

jul 4 2012

In de september uitgave van het Tijdschrift KInderopvang staat het artikel 'Op de vingers gekeken' (blz. 38-39) over de ervaringen van pedagogisch medewerkers tijdens een observatiedag van het NCKO. Download artikel (ncko_artikel_kinderopvang_sept_08.pdf).

Welkom

Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek doet onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van Nederlandse kinderopvang (dagopvang 0-4 jaar, peuterspeelzalen 2-4 jaar, gastouderopvang 0-12 jaar).

Deze grootschalige studie naar de Nederlandse kinderdagverblijven vindt plaats in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en is gestart in 2002 als de Nationale Studie Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang.

Centrale vragen in de studie zijn: