observatiedag

Observatiedag

Een dag uit het leven van een observator...
Ergens heel ver weg klinkt een irritant geluid. Langzaam dringt de pijnlijke waarheid tot mij door...de wekker. Half vijf blijft, ondanks dat ik het werk leuk vindt, een onmenselijke tijd om op te staan. Zeker wanneer je beseft dat de rest van Nederland zich nog vier keer omdraait. Maar goed, alles voor de wetenschap zullen we maar zeggen. ‘Wij’ observatoren zijn rond 7.45 aanwezig op de kinderdagverblijven waar we observeren. Wanneer deze zich toevallig in omgeving Tilburg bevindt, ontstaat de eerder beschreven situatie.

Observatiedag artikel in tijdschrift KInderopvang

jul 4 2012

In de september uitgave van het Tijdschrift KInderopvang staat het artikel 'Op de vingers gekeken' (blz. 38-39) over de ervaringen van pedagogisch medewerkers tijdens een observatiedag van het NCKO. Download artikel (ncko_artikel_kinderopvang_sept_08.pdf).