Observatiedag artikel in tijdschrift KInderopvang

jul 4 2012

In de september uitgave van het Tijdschrift KInderopvang staat het artikel 'Op de vingers gekeken' (blz. 38-39) over de ervaringen van pedagogisch medewerkers tijdens een observatiedag van het NCKO. Download artikel (ncko_artikel_kinderopvang_sept_08.pdf).