Ondersteuning kinderopvang- voorzieningen Bangladesh

De komende 4 jaar zullen medewerkers van het NCKO samen met de collega's van MDF Training & Consultancy en Nyenrode Universiteit ondersteuning te bieden bij het bevorderen van kinderopvang voorzieningen in de kledingfabrieken maar ook in de sloppenwijken van Bangladesh. Het project wordt gesubsidieerd door het Netherlands Initiative for Capacity development in Higher Education (NUFFIC-NICHE) dat capaciteitsopbouw in hoger onderwijs in partnerlanden ondersteunt. Op deze website zullen we rapporteren over de voortgang van het project.