NCKO-Kwaliteitsmonitor

Het instrument waarmee kinderdagverblijven zelf hun pedagogische kwaliteit in kaart kunnen brengen.

Gebruik van de Kwaliteitsmonitor maakt duidelijk wat de sterke en zwakkere kanten van de opvang zijn en op welke concrete punten de kwaliteit (verder) verbeterd kan worden. De Kwaliteitsmonitor is bedoeld voor gebruik binnen kinderdagopvangorganisaties (0-4 jaar), vooral door leidinggevenden en kwaliteitsmedewerkers. Het is een middel om de pedagogische kwaliteit binnen de eigen organisatei op een relatief eenvoudige wijze in kaart te brengen en te monitoren om op basis daarvan de kwaliteit te optimaliseren.

Verspreiding
De stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) zal zorg dragen voor de verspreiding van de NCKO-Kwaliteitsmonitor onder kindercentra. 

Consultancy
Voorlichting, workshops of train de trainers met (onderdelen van) de NCKO-Kwaliteitsmonitor worden verzorgd door en zijn voorbehouden aan het NCKO en het Nederlands Jeugdinstituut (stabiliteitsmeter). 

Het NCKO verzorgt voorlichting, workshops en train de trainer met (onderdelen) van de NCKO-Kwaliteitsmonitor.
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Mirjam Gevers Deynoot-Schaub
Email: mgevers@kohnstamm.uva.nl
Telefoon: 020-5251516 (ma, dins) of 06-50651536. 

Bestellen
U kunt de inhoudsopgave van het boek bekijken en het boek bestellen via de website van Uitgeverij SWP

Vragen of hulp
Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met:
Mirjam Gevers Deynoot-Schaub
Email: mgevers@kohnstamm.uva.nl
Telefoon: 020- 5251516 (ma, dins) of 06- 50651536