Trainingen/modules NCKO-Kwaliteitsmonitor

De NCKO-Kwaliteitsmonitor
Er zijn vier modules met betrekking tot de NCKO-Kwaliteitsmonitor:

  • Module 1:  Implementatie van de NCKO-Kwaliteitsmonitor (bestemd voor staf/beleidsmedewerkers, managers)
  • Module 2:  NCKO-Interactievaardigheden:’werken met beelden’ (bestemd voor staf/beleidsmedewerkers, managers)
  • Module 1 plus 2: NCKO-Kwaliteitsmonitor en NCKO-Interactievaardigheden (bestemd voor staf/beleidsmedewerkers, managers)
  • Module 4:  NCKO-Interactievaardigheden en interactiebegeleiding of VIB.(bestemd voor gecertificeerde interactiebegeleiders of VIB’ ers) meer informatie bij www.skon.nl.