kwaliteitsmonitor

NCKO-Kwaliteitsmonitor

Het instrument waarmee kinderdagverblijven zelf hun pedagogische kwaliteit in kaart kunnen brengen.

Module 1, Kwaliteitsmonitor

Er is momenteel geen module 1 gepland

Voor inschrijfformulieren,  zie de link van de Cedgroep hieronder    

LET OP: Inschrijfformulieren dienen te worden opgestuurd naar de CED-groep:
T.a.v. het cursusbureau
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam

Data Module 1 Implementatie van de NCKO-Kwaliteitsmonitor
Er is momenteel geen module 1 gepland

Onderstaande informatie heeft betrekking op module 1

Trainingen/modules NCKO-Kwaliteitsmonitor

De NCKO-Kwaliteitsmonitor
Er zijn vier modules met betrekking tot de NCKO-Kwaliteitsmonitor:

Stand van zaken

Project 3 - Interventie studie - gestart
Het NCKO heeft bij oprichting een meerfasenplan opgesteld. De resultaten van Project 2 (Kwaliteitsmeting) laten zien dat er duidelijke kernkwaliteiten van de Nederlandse kinderopvang zijn aan te wijzen, maar dat er ook evident zwakkere onderdelen zijn die verbetering behoeven. Recent heeft het NCKO daarom van het Ministerie van OCW een nieuwe subsidie ontvangen voor Project 3: een Interventiestudie. Het interventie programma heeft als doel om: