Module 1, Kwaliteitsmonitor

Er is momenteel geen module 1 gepland

Voor inschrijfformulieren,  zie de link van de Cedgroep hieronder    

LET OP: Inschrijfformulieren dienen te worden opgestuurd naar de CED-groep:
T.a.v. het cursusbureau
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam

Data Module 1 Implementatie van de NCKO-Kwaliteitsmonitor
Er is momenteel geen module 1 gepland

Onderstaande informatie heeft betrekking op module 1

Module 1:  Implementatie van de NCKO-Kwaliteitsmonitor. Zie ook http://www.cedgroep.nl/cursussen-en-trainingen/cursussen/vve-en-kinderopvang/s7031-implementatie-van-de-ncko-kwaliteitsmonitor.aspx

Beschrijving
Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) heeft een instrument ontwikkeld om de pedagogische kwaliteit van de opvang in kinderdagverblijven voor 0- tot en met 4-jarigen te meten. Naast de wetenschappelijke versie is er ook voor gebruik in de dagelijkse praktijk, een veldversie ontwikkeld, de NCKO-Kwaliteitsmonitor.
De module ‘implementatie van de NCKO-Kwaliteitsmonitor’ betreft een algemeen basistraject om de NCKO-Kwaliteitsmonitor te implementeren in de eigen organisatie.
In deze module wordt kennis en praktische handvatten gegeven om de NCKO-Kwaliteitsmonitor te implementeren in de eigen kinderopvangorganisatie. Er wordt aandacht besteed aan het begrip pedagogische kwaliteit gebaseerd op het onderzoek van het NCKO naar de kwaliteit van de opvang van 0- tot 4-jarigen en er wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende onderdelen van de NCKO-Kwaliteitsmonitor. De module bestaat uit 3  bijeenkomsten van ieder een dagdeel (4 uur).
In de module wordt gewerkt met filmfragmenten uit het onderzoek, observatie- en praktijkopdrachten, en presentaties van de deelnemers.
De onderwerpen van de drie bijeenkomsten zijn:

 • 'Pedagogische kwaliteit in beeld'
 • 'Pedagogische kwaliteit in kaart'
 • 'Aan het werk'
 • ‘Implementatie van de NCKO-Kwaliteitsmonitor’

Medewerkers van het NCKO leidt één of meerdere van uw mensen op om vertrouwd te raken  met de Kwaliteitsmonitor en ermee aan de slag te gaan.
In de module krijgt men uitgebreide kennis over het begrip pedagogische kwaliteit en leert men de pedagogische kwaliteit op de groepen op een deskundige en gerichte manier in kaart te brengen. Ook worden er handvatten gegeven waarmee de cursist de pedagogisch medewerkers kan begeleiden in het opdoen van kennis en ervaring met de Kwaliteitsmonitor. Verder is er in de module aandacht voor het maken van een implementatie/verbeterplan.
De module bestaat uit drie bijeenkomsten van circa vier uur, verspreid over twee maanden. Aan deze opleiding kunnen minimaal 12 en maximaal 15 mensen deelnemen. Doorgaans zijn dat vestigingsmanagers (of pedagogische) staf/beleidsmedewerkers met HBO werk- en denkniveau. Na afloop van de module ontvangen de deelnemers een certificaat. Kosten:  440,00 euro (exl. camcorder en tv of laptop) per deelnemer (prijspeil 2010), inclusief opleidingsmap. 

Inhoud en opzet van de bijeenkomsten:

* Bijeenkomst 1 - Pedagogische kwaliteit in beeld
Het doel van deze bijeenkomst is dat men weet en begrijpt wat Pedagogische Kwaliteit is en hoe men daar op een gerichte manier in de organisatie aan kan werken.
In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de basisdoelen uit de Wet, het onderzoek van het NCKO, deel 1 (achtergronden en toepassing) van de Kwaliteitsmonitor, en de raakvlakken met het Pedagogisch kader.

Programma

 • Introductie/kennismaking/verwachtingen
 • Pedagogische kwaliteit en de Basisdoelen
 • Informatieuitwisseling over pedagogische kwaliteit in de eigen organisatie
 • De NCKO-Kwaliteitsmonitor (met name deel 1)
 • De NCKO-Kwaliteitsmonitor en het Pedagogisch Kader
 • Huiswerkopdracht voor bijeenkomst 2 (voorbereiden deel 2 van de kwaliteitsmonitor)
 • Huiswerk voorafgaand aan bijeenkomst 1;
 • Voorbereiden deel 1 van de kwaliteitsmonitor

* Bijeenkomst 2 - Pedagogische kwaliteit in kaart
Het doel van deze bijeenkomst is kennis en ervaring op doen met de drie handleidingen uit de Monitor : Interactievaardigheden, Kwaliteit van de Leefomgeving en Structurele Kwaliteit  (deel 2 van de NCKO-Kwaliteitsmonitor).

Uitwisseling van ervaringen speelt een belangrijke rol in deze bijeenkomst.

Programma:

 • Interactievaardigheden - Kennis - Fragmenten bekijken en bespreken
 • Kwaliteit van de Leefomgeving - Kennis - Observatielijst: knelpunten en verbeterpunten
 • Structurele Kwaliteit
 • Huiswerk voor bijeenkomst 3

* Bijeenkomst 3 - Aan het werk
Het doel van deze bijeenkomst is om inzicht en handvatten te krijgen voor een implementatietraject van de kwaliteitsmonitor in de eigen organisatie waarbij de pedagogisch medewerkers worden betrokken en begeleid.

Programma:

 • Wat wil ik bereiken? Bepalen van doelen (n.a.v. huiswerk)
 • Aansluiten op het pedagogische beleid van uw organisatie (n.a.v. huiswerk)
 • Themabijeenkomsten: kennis en voorbereiding van de kwaliteitsmonitor met de pedagogisch medewerkers
 • Het monitoren: het handhaven van pedagogische kwaliteit
 • Afsluiting/evaluatie

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden of kwaliteitsmedewerkers werkzaam in de kinderopvang van 0-4 jaar

Thema’s
Pedagogische doelen en competenties
De module sluit voornamelijk aan op het thema ‘Pedagogische doelen en competenties’ (hoofdstuk 5 uit het Pedagogisch kader). In de module wordt namelijk aandacht besteed aan het begrip pedagogische kwaliteit en daarbij uitgegaan van de in de Wet Kinderopvang (2005) genoemde vier pedagogische doelen: het bieden van veiligheid; het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie en de morele competentie
 
Opbouw van de opleiding
Theorie 40 %
Praktijk 40%
Intervisie 10%
Supervisie 10%

Werkvorm
Individueel 10 %
Klassikaal 90%

Opleidingsniveau 
HBO werk- en denkniveau

Werkervaring
Werkzaam in de kinderopvang

Beoogde leereffecten van de module
Kennis

 1. De cursist kent de inhoud en achtergrond van de basisdoelen uit de Wet en weet hoe ze gerealiseerd kunnen worden.
 2. De cursist weet wat pedagogische kwaliteit (NCKO-kwaliteitsmodel) is en hoe dit gemeten kan worden.
 3. De cursist weet wat interactievaardigheden, kwaliteit van de leefomgeving en structurele kwaliteit zijn.
 4. De cursist kent de handleidingen van de NCKO-Kwaliteitsmonitor
 5. De cursist kent de thema's uit het pedagogisch kader die aansluiten op de NCKO-Kwaliteitsmonitor

Vaardigheden

 1. De cursist kan de handleidingen uit de NCKO-Kwaliteitmonitor toepassen.
 2. De cursist kan de pedagogische kwaliteit op de groep in kaart brengen
 3. De cursist kan de kennis overbrengen aan de pedagogisch medewerkers
 4. De cursist kan een plan van aanpak maken om de pedagogische kwaliteit te verbeteren
 5. De cursist kan  systematisch observeren

Diploma/Certificering
Certificaat:
‘Basistraject Implementatie van de NCKO-kwaliteitsmonitor’. Na afloop van de opleiding zijn de deelnemers NCKO-gecertificeerd.
       
Bewaking voortgang en examinering
Voortgang:
De voortgang van de module wordt bewaakt door de trainers/opleiders via het NCKO. Hiervoorgebruiken de trainers/opleiders naast de praktijkopdrachten ook de contacten met de cursisten tijdens de bijeenkomsten
Eindbeoordeling:
De beoordeling van de module is op basis van aanwezigheid, actieve deelname en realisering van de beoogde doelen .

Studiebelasting en doorlooptijd
Studiebelastingsuren per deelnemer:
12 uur plus 8 uur huiswerk = 20 uren
Totale doorlooptijd:
2 maanden

Kosten van de opleiding per deelnemer
Kosten per deelnemer:
440,00 euro (excl. Camcorder , tv of laptop) (prijspeil 2014)