Overzicht NCKO-projecten

In 2002 werd het NCKO opgericht en sindsdien is een aantal projecten uitgevoerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van enkele projecten.

 

Overzicht NCKO-projecten
Onderzoek/studie Jaar
Boekpublicatie "De Kwaliteit van de Nederlandse Kinderopvang" 2002
Enquête stakeholders kinderdagopvang 2004
Ontwikkeling en validatie meetinstrument kinderdagopvang (0-4 jaar) 2004-2006
Landelijke kwaliteitspeiling kinderdagopvang (0-4 jaar) - nulmeting 2005
Landelijke kwaliteitspeiling kinderdagopvang (0-4 jaar) - 2e meting 2008
Ontwikkeling en publicatie NCKO-Kwaliteitsmonitor voor praktijk 2008
Longitudinale studie kinderdagopvang (0-4 jaar) 2010-2011
Landelijke kwaliteitspeiling kinderdagopvang (0-4 jaar) - 3e meting 2012
Interventiestudie verbetering kwaliteit kinderdagopvang (0-4 jaar) 2011-2014
Landelijke kwaliteitspeiling peuterspeelzalen (2-4 jaar) 2014
Ontwikkeling en validatie meetinstrument gastouderopvang (0-12 jaar) 2014
Interventie studie verbetering interactievaardigheden studenten ROC  opleiding PW

2014-2016

Landelijke kwaliteitspeiling ouderparticipatiecrèches (0-4 jaar) 2016
Ondersteuning kinderopvangvoorzieningen in Bangladesh 2016-2020