interventie studie

Interventiestudie

Interventie studie bij Nederlandse kinderopvangcentra

Het NCKO heeft bij oprichting een meerfasenplan opgesteld. De resultaten van Project 2 (Kwaliteitsmeting) laten zien dat er duidelijke kernkwaliteiten van de Nederlandse kinderopvang zijn aan te wijzen, maar dat er ook evident zwakkere onderdelen zijn die verbetering behoeven. Het NCKO heeft daarom van het Ministerie van OCW een nieuwe subsidie ontvangen voor Project 3: een Interventiestudie. Het interventie programma heeft als doel om:

Overzicht NCKO-projecten

In 2002 werd het NCKO opgericht en sindsdien is een aantal projecten uitgevoerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van enkele projecten.

 

Pedagogisch medewerker op het kinderdagverblijf

Pedagogisch medewerker op het kinderdagverblijf
Het NCKO gaat binnenkort (juni 2010) beginnen met een interventie studie. Het doel van deze studie is het ontwikkelen en evalueren van een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderdagopvang om de pedagogische kwaliteit te verbeteren. Daarnaast is er een consultancy-traject voor de leidinggevende van het kinderdagverblijf. Kinderdagverblijven die mee doen, ontvangen een door het NCKO ontwikkelde training voor zowel pedagogisch medewerkers als leidinggevenden.

Stand van zaken

Project 3 - Interventie studie - gestart
Het NCKO heeft bij oprichting een meerfasenplan opgesteld. De resultaten van Project 2 (Kwaliteitsmeting) laten zien dat er duidelijke kernkwaliteiten van de Nederlandse kinderopvang zijn aan te wijzen, maar dat er ook evident zwakkere onderdelen zijn die verbetering behoeven. Recent heeft het NCKO daarom van het Ministerie van OCW een nieuwe subsidie ontvangen voor Project 3: een Interventiestudie. Het interventie programma heeft als doel om: