Nieuws

Artikel Management Kinderopvang

jun 1 2016

Een overzichtsartikel in Management Kinderopvang geeft een goed beeld van de Observatielijst Kwaliteit van de Leefomgeving (uit de NCKO-Kwaliteitsmonitor), die naast de wetenschappelijke Beoordelingsschalen voor pedagogische kwaliteit kunnen worden gelegd. Mirjam Gevers Deynoot-Schaub legt uit wat de voor- en nadelen van elk instrument zijn, zodat managers voldoende informatie hebben om onderscheid tussen de instrumenten te kunnen maken.

Reis Bangladesh - eerste impressie

apr 13 2016

Hieronder een aantal eerste foto's van het bezoek aan Dhaka, Bangladesh. Voor dit project werken we samen met BRAC University - Institute of Educational Development en Phulki (NGO) in Bangladesh en MDF Training & Consultancy en Neijenrode Universiteit in Nederland. De komende 4 jaar gaan we gezamenlijk de bestaande kinderopvang in kledingfabrieken en de sloppenwijken maar ook de commerciele dagopvang waar mogelijk verbeteren en bovendien onderzoek uitvoeren naar de effectiviteit van deze verbeteringen. Het wordt een prachtig project!

Expertise en ervaring NCKO ingezet in Bangladesh

apr 6 2016

Komende week reizen medewerkers van het NCKO af naar Dhaka, Bangladesh, om daar samen met de collega's van MDF Training & Consultancy en Nyenrode Universiteit ondersteuning te bieden bij het bevorderen van kinderopvang voorzieningen in de kledingfabrieken.
Het project, met een looptijd van 4 jaar, wordt gesubsidieerd door het Netherlands Initiative for Capacity development in Higher Education dat capaciteitsopbouw in hoger onderwijs in partnerlanden ondersteunt. Op deze website zullen we regelmatig rapporteren over de voortgang van het project.

Promotie Katrien Helmerhorst

jan 16 2015

Op 12 november 2014 promoveerde Katrien Helmerhorst aan de Universiteit van Amsterdam.

Voor dit onderzoek ontwikkelde en evalueerde Helmerhorst een breed interventieprogramma om de pedagogische kwaliteit van de kinderdagopvang (0-4 jaar) te verbeteren.

 

Meetinstrument gastouderopvang (0-12 jaar)

jan 16 2015

Er is nu ook een wetenschappelijk meetinstrument beschikbaar waarmee de pedagogische kwaliteit van de gastouderopvang op een verantwoorde en  betrouwbare manier  in kaart kan worden gebracht. Het nieuwe meetinstrument sluit aan op bestaande instrumenten voor het meten van kwaliteit van de kinderdagopvang: 0-4 jaar (NCKO) en buitenschoolse opvang: 4-12 jaar (Kohnstamm Instituut), en bij meetinstrumenten die ook in het buitenland worden gebruikt.

Kwaliteitspeiling peuterspeelzalen (2-4 jaar)

jan 16 2015

Dit rapport is een verslag van een landelijke meting door het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) van de pedagogische kwaliteit van de opvang in Nederlandse peuterspeelzalen (2- tot 4-jarigen) in 2013. Het NCKO is een wetenschappelijk samenwerkingsverband waarin pedagogen en ontwikkelingspsychologen van de Universiteit van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut samen werken aan onderzoek ter bevordering van de Nederlandse kinderopvang.

Nieuwe subsidie NCKO

jan 16 2015

Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) heeft in maart 2014 een subsidie gekregen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de interactievaardigheden van studenten Pedagogisch Werk op ROC opleidingen te verbeteren.

Ruben Fukkink benoemd tot bijzonder hoogleraar Kinderopvang

feb 11 2013

 

R.G. Fukkink (1969) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Ondersteuning leerstoel kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind.

NCKO-rapport in management kinderopvang

jul 9 2012

In Management Kinderopvang staat komende maand een artikel over het laatste NCKO rapport: Prettiger in een goed pedagogisch klimaat. Het artikel is hier te downloaden. (Management_Kinderopvang_april_2011.pdf)

NCKO-rapport effectstudie

jul 9 2012

NCKO-rapport: Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang en de vroegkinderlijke ontwikkeling gaan hand in hand. In een recent afgerond onderzoek van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) zijn 102 kinderen uit 81 groepen gevolgd van hun eerste tot hun tweede levensjaar. Het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen hangen samen met de pedagogisch kwaliteit van de bezochte kinderopvang.
Download:

Pagina's