Kwaliteitspeiling peuterspeelzalen (2-4 jaar)

jan 16 2015

Dit rapport is een verslag van een landelijke meting door het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) van de pedagogische kwaliteit van de opvang in Nederlandse peuterspeelzalen (2- tot 4-jarigen) in 2013. Het NCKO is een wetenschappelijk samenwerkingsverband waarin pedagogen en ontwikkelingspsychologen van de Universiteit van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut samen werken aan onderzoek ter bevordering van de Nederlandse kinderopvang.
Het is voor het eerst dat de pedagogische kwaliteit van de Nederlandse peuterspeelzalen in kaart wordt gebracht met het gevalideerde wetenschappelijke NCKO-instrumentarium. Voor de kwaliteit van de kinderdagopvang voor 0- tot 4-jarigen zijn eerdere kwaliteitsmetingen uitgevoerd in 1995, 2001, 2005, 2008 en 2012. Zowel in de meting voor peuterspeelzalen als in de reeks van landelijke metingen voor de kinderdagopvang is gebruik is gemaakt van dezelfde internationaal erkende en toegepaste meetinstrumenten. Dit maakt een directe vergelijking van de kwaliteit tussen de verschillende vormen van opvang voor 2- tot 4-jarigen mogelijk.

Het rapport is hier te downloaden