Kwaliteitspeilingen NCKO

Het NCKO heeft verschillende landelijke kwaliteitspeilingen uitgevoerd:

  • In 2005 heeft het NCKO voor het eerst de pedagogisch kwaliteit van de Nederlandse kinderdagverblijven (0-4 jaar) landelijk gemeten.
  • In 2007-2008 werd een tweede landelijke peiling uitgevoerd.
  • In 2012 is het NCKO gestart met een derde landelijke kwaliteitspeiling.
  • In 2016 is door het NCKO een eerste landelijke peiling naar de pedagogische kwaliteit van alle ouderparticipatiecrèches uitgevoerd.