Kwaliteitspeiling opc 2016

Het NCKO heeft in 2016 in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar de pedagogische kwaliteit op alle groepen van de Nederlandse ouderparticipatiecrèches in Amsterdam en Utrecht. In dit rapport NCKO_OPC_eindrapport_def_13maart2017.pdf OPC vindt u de resultaten

In deze brief licht Minister Lodewijk Asscher de aanleiding en achtergrond van het onderzoek naar de opc's verder toe.