Kwaliteitspeiling kdv 2012

Het NCKO heeft in 2012 een derde landelijke peiling naar de pedagogische kwaliteit van kinderdagverblijven (0-4 jaar) uitgevoerd.

Het volledige rapport en persbericht zijn hieronder te downloaden:
NCKO rapport Kwaliteitspeiling kinderdaopvang (0-4 jaar) 2012
UvA Persbericht NCKO Kwaliteitspeiling 2012
 

Uitkomsten kort

  1. De kwaliteit is gestegen

Na een periode van achteruitgang liet de pedagogische kwaliteit in 2012 voor het eerst weer een duidelijke stijging zien ten opzichte van eerdere jaren. De stijging van de pedagogische kwaliteit was zichtbaar op alle drie onderdelen van de kwaliteitsmeting, te weten de algemene proceskwaliteit, de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers, en de structurele kwaliteitsmaten.

  1. We zijn er nog niet

Een tweede conclusie – die minstens even belangrijk is als de eerste – is dat er in 2012 weliswaar weer sprake was van een stijging, maar dat de pedagogische kwaliteit bij deze peiling in absolute zin nog lang niet op alle punten voldoende was en dat er nog veel ruimte is voor verbetering.

  1. Pedagogische kwaliteit is geen stabiel kenmerk

Een derde belangrijke conclusie – uit de longitudinale deelstudie op 25 kinderdagverblijfgroepen die zowel in 2008 als in 2012 aan de peiling hebben deelgenomen – is dat de stabiliteit van de pedagogische kwaliteit in de periode 2008-2012 op het niveau van de individuele groepen relatief gering was. Dit betekent dat de score voor algemene proceskwaliteit die op een bepaald moment in een bepaalde groep wordt vastgesteld, zeker niet constant is en over een periode van enkele jaren flink kan veranderen.
 

Dank
Onze dank gaat uit naar alle kinderdagverblijven die hun medewerking hebben verleend aan deze peiling en voor de gastvrijheid die zij hebben geboden bij het vele veldwerk. Ook gaat onze dank uit naar de ouders van de kinderen op alle bezochte groepen die hun medewerking hebben verleend aan het onderzoek.
Het NCKO-project werd geïnitieerd door het Ministerie van OC&W en is later ondersteund door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij danken beide ministeries in het in ons gestelde vertrouwen en hopen dat dit rapport een bijdrage levert aan de discussie en beleidsvorming met betrekking tot de kinderopvang.