Kwaliteitspeiling kdv 2008

Het NCKO heeft in mei 2009 de Landelijke Kwaliteitspeiling (Project 2) afgerond. Het NCKO rapport Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2008 is in mei 2009 aangeboden aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

Uitkomsten (kort)
Vergelijking van de algemene proceskwaliteit in 2008 met die in 2005 laat zien dat de eerder geconstateerde dalende trend in de kwaliteit zich ook in de afgelopen jaren heeft voortgezet.
Download hieronder het volledige rapport:
NCKO Landelijke Kwaliteitspeiling kinderdagopvang (0-4 jaar) 2008

Dank
Deze Landelijke Kwaliteitspeiling zou onmogelijk zijn geweest zonder de deelname van leidinggevenden, pedagogisch medewerkers en ouders van de kinderdagverblijven die we bezochten voor trainingsdoeleinden en voor het verzamelen van de daadwerkelijke data.
Alle kinderdagverblijven die hebben meegedaan met ons onderzoek hebben inmiddels een exemplaar van het rapport toegestuurd gekregen.