Kwaliteitspeiling psz 2014

Samenvatting van de uitkomsten

  1. De algemene proceskwaliteit van peuterspeelzalen is gemiddeld matig.
  2. De kwaliteit van Interactievaardigheden in peuterspeelzalen is voor de basale vaardigheden gemiddeld voldoende tot goed en voor de educatieve vaardigheden gemiddeld matig tot onvoldoende.
  3. De pedagogische kwaliteit in VVE-groepen verschilt nauwelijks van de kwaliteit in reguliere groepen. I
  4. Weinig en zwakke verbanden tussen de structurele kwaliteit en proceskwaliteit.

Download hier het rapport kwaliteitspeiling peuterspeelzalen 2014