Kwaliteitspeiling kdv 2005

In deze studie worden de resultaten beschreven van een landelijke peiling naar de kwaliteit van kinderdagverblijven anno 2005. Tevens wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van twee voorgaande vergelijkbare peilingen in het afgelopen decennium.

Het onderzoek is uitgevoerd bij een aselecte landelijke steekproef bestaande uit 42 groepen uit 42 kinderdagverblijven, verspreid over heel Nederland.

De landelijke peiling van 2005 laat zien dat de proceskwaliteit van de kinderopvang gemiddeld op een laag niveau zit, dat wil zeggen dat er opvang wordt geboden die niet voldoet aan de internationale maatstaven die in de ITERS-R/ECERS-R zijn vastgelegd. Uit de vergelijking van de peilingen in 1995, 2001 en 2005 blijkt dat de achteruitgang in de proceskwaliteit van de opvang die in 2001 werd vastgesteld, zich als een dalende trend heeft voortgezet.

Hier is het volledige rapport te lezen: Landelijke kwaliteitpeiling kinderdagopvang (0-4 jaar) 2005