Meetinstrumenten

Het NCKO heeft de afgelopen jaren twee meetinstrument voor de kinderopvang ontwikkeld en gevalideerd:

  1. een meetinstrument om de pedagogische kwaliteit van de kinderdagopvang (0-4 jaar) op wetenschappelijk verantwoorde wijze te meten
  2. een meetinstrument om de pedagogische kwaliteit van de gastouderopvang (0-12 jaar) op wetenschappelijk verantwoorde wijze te meten

De valideringsstudies hebben betrouwbare en valide instrumenten voor toekomstig onderzoek opgeleverd die beproefd zijn in de praktijk van de Nederlandse kinderopvang. Deze instrumenten leggen daarmee een fundament voor het meten van de pedagogische kwaliteit van de kinderdagopvang en gastouderopvang in Nederland. Het ontwikkelde instrumentarium maakt het mogelijk structurele kwaliteitskenmerken, proceskwaliteit en kindkenmerken te bepalen én deze met elkaar in verband te brengen, recht doend aan het kwaliteitsmodel voor de kinderopvang en de opvattingen die leven in het veld.

De volledige rapporten zijn hier te downloaden: Meetinstrument kinderdagopvang (0-4 jaar) & Meetinstrument gastouderopvang (0-12 jaar)