Meetinstrument gastouderopvang

Er is nu ook een wetenschappelijk meetinstrument beschikbaar waarmee de pedagogische kwaliteit van de gastouderopvang op een verantwoorde en  betrouwbare manier  in kaart kan worden gebracht. Het nieuwe meetinstrument sluit aan op bestaande instrumenten voor het meten van kwaliteit van de kinderdagopvang: 0-4 jaar (NCKO) en buitenschoolse opvang: 4-12 jaar (Kohnstamm Instituut), en bij meetinstrumenten die ook in het buitenland worden gebruikt.

Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) en het Kohnstamm instituut hebben in opdracht van het ministerie van SZW een instrument ontwikkeld  om de pedagogische kwaliteit van de gastouderopvang te meten. In het rapport worden de ontwikkeling en validering van het meetinstrument voor de gastouderopvang beschreven.

Met het meetinstrument Pedagogische Kwaliteit Gastouderopvang wordt zowel gekeken naar proceskwaliteit als naar structurele kwaliteitskenmerken van de opvang.

Voor het vaststellen van de algemene proceskwaliteit van de gastouderopvang is het bestaande meeinstrument Family Child Care Environment Rating Scale Revised Edition (FCCERS-R; Harms, Cryer & Clifford, 2007) aangepast en vertaald voor de Nederlandse context. Voor een meer een gedetailleerd beeld van de proceskwaliteit in de gastouderopvang namelijk de interacties tussen gastouder en kind(eren), zijn er zes interactieschalen (sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie van de kinderen, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties tussen kinderen in het meetinstrument opgenomen. De Gastouder-interactieschalen  zijn afgeleid van de NCKO-interactieschalen voor de kinderdagopvang.

Door de afstemming van het nieuwe meetinstrument op al eerder ontwikkelde meetinstrumenten voor de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang kan nu de pedagogische kwaliteit van de verschillende vormen van kinderopvang langs eenzelfde meetlat worden gelegd. Bovendien is het mogelijk om straks de resultaten van een landelijke peiling van de kwaliteit van de Nederlandse gastouderopvang te vergelijken met die in andere landen waar hetzelfde instrument wordt gebruikt.

Het volledige rapport is hier te downloaden: Meetinstrument gastouderopvang (0-12 jaar)