Expertise en ervaring NCKO ingezet in Bangladesh

apr 6 2016

Komende week reizen medewerkers van het NCKO af naar Dhaka, Bangladesh, om daar samen met de collega's van MDF Training & Consultancy en Nyenrode Universiteit ondersteuning te bieden bij het bevorderen van kinderopvang voorzieningen in de kledingfabrieken.
Het project, met een looptijd van 4 jaar, wordt gesubsidieerd door het Netherlands Initiative for Capacity development in Higher Education dat capaciteitsopbouw in hoger onderwijs in partnerlanden ondersteunt. Op deze website zullen we regelmatig rapporteren over de voortgang van het project.
Zie ook het persbericht van de Universiteit van Amsterdam: http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/nieuws/nieuws/content-...