NCKO-rapport effectstudie

jul 9 2012

NCKO-rapport: Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang en de vroegkinderlijke ontwikkeling gaan hand in hand. In een recent afgerond onderzoek van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) zijn 102 kinderen uit 81 groepen gevolgd van hun eerste tot hun tweede levensjaar. Het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen hangen samen met de pedagogisch kwaliteit van de bezochte kinderopvang.
Download:
Het rapport - NCKO_Effectstudie_maart2011_def.pdf
Het persbericht - Persbericht_NCKO_maart_2011.pdf