Nieuwe subsidie NCKO

jan 16 2015

Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) heeft in maart 2014 een subsidie gekregen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de interactievaardigheden van studenten Pedagogisch Werk op ROC opleidingen te verbeteren.

In eerder onderzoek ontwikkelde het NCKO een training ter verbetering van de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers in de kinderdagopvang: de Caregiver Interaction Profile (CIP) training. In haar promotieonderzoek toonde dr. Katrien Helmerhorst aan dat de CIP training effectief is; de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers die de training volgden ging zichtbaar en substantieel vooruit.

Met de meest recent ontvangen subsidie gaat het NCKO nu de CIP training inzetten op de opleiding tot pedagogisch medewerker op ROC’s. Het NCKO zal daarvoor docenten van de ROC’s trainen om de training te geven (een train de trainer). De docenten zullen vervolgens zelf hun studenten gaan trainen om de manier waarop de studenten omgaan met de jonge kinderen in de opvang te verbeteren. De training werkt met video-feedback; studenten zullen beelden van zichzelf tijdens hun werk met de kinderen te zien krijgen en op basis daarvan samen met de docent kijken wat er goed gaat, maar ook wat er wellicht nog beter kan.

Lees hier een interview met Katrien Helmerhorst over dit nieuwe onderzoek