Nieuws

NCKO modules (trainingen)

jul 9 2012

Vanaf heden kunt u via stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) subsidie aanvragen voor de NCKO Modules (trainingen) met de NCKO-Kwaliteitsmonitor. Zie voor meer informatie deze link.

Tijdschrift management kinderopvang

jul 9 2012

In het december nummer van Management Kinderopvang staat een artikel waarin het NCKO de Kwaliteitsmonitor bespreekt: 'Meten is weten'
Download het artikel. Management_Kinderopvang_december_2009.pdf

Hulp met de kwaliteitsmonitor?

jul 9 2012

Het NCKO verzorgt voorlichting, workshops en train de trainer met (onderdelen) van de NCKO-Kwaliteitsmonitor.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Gevers Deynoot-Schaub. Email: mgevers@kohnstamm.uva.nl, Telefoon: 020-5251516 (ma, dins) of 06- 50651536.

Scoreformulieren De NCKO-kwaliteitsmonitor

jul 9 2012

Vanaf heden kunt u hier de scoreformulieren downloaden, die bij het boek De NCKO-Kwaliteitsmonitor horen. Succes met het afnemen van de monitor!
Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met Mirjam Gevers Deynoot-Schaub, Email: mgeversd@uva.nl, Telefoon: 06- 50651536
Scoreformulieren_NCKO-Kwaliteitsmonitor.pdf

Beschikbaarheid NCKO-kwaliteitsmonitor

jul 9 2012

Vanaf 26 oktober organiseert Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) 5 regionale bijeenkomsten (zie www.stichtingbkk.nl) waarin wij de NCKO-Kwaliteitsmonitor zullen presenteren. Omstreeks die datum is de NCKO-Kwaliteitsmonitor beschikbaar en zal door BKK aan alle kinderopvangorganisaties worden toegestuurd.

Scholingsdag ABVAKABO FNV

jul 9 2012

Op woensdag 7 oktober was het NCKO te gast bij een scholingsdag van ABVAKABO FNV over de kwaliteit van de kinderopvang.
Prof. Tavecchio verzorgde in de ochtend een presentatie over de recente resultaten van de landelijke meting naar de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, uitgevoerd door het NCKO. In de middag werden drie workshops gegeven over de Interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers door Ruben Fukkink, Mirjam Gevers Deynoot-Schaub en Katrien Helmerhorst.

NCKO kwaliteitsmonitor

jul 9 2012

Naar verwachting zal de NCKO Kwaliteitsmonitor komend najaar beschikbaar zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Gevers Deynoot-Schaub: mgeversd@uva.nl

NCKO kwaliteitsmeting in vakbladen

jul 9 2012

In het juli/augustus nummer van het Tijdschrift Kinderopvang zal een artikel staan over de kwaliteitsmeting van het NCKO. Prof. Louis Tavecchio werd geïnterviewd.
Tevens zal in het juni/juli nummer van het Tijdschrift Management Kinderopvang een artikel komen over het zojuist verschenen rapport van het NCKO.

Rapport NCKO Kwaliteitsmeting 2008

jul 9 2012

Het recent verschenen NCKO-rapport Pedagogische kwaliteit van de opvang van 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2008 ( in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) is te downloaden in PDF formaat. (NCKO_Eindrapport_Landelijke_Meting_2008_040509.pdf)

KindVak 2008

jul 8 2012

Op 6, 7 en 8 november zullen we aanwezig zijn bij KindVak. Dit is een vakbeurs voor professionals in het onderwijs, de jeugdzorg en de kinderopvangbranche (www.kindvak.nl).

Pagina's