Ruben Fukkink benoemd tot bijzonder hoogleraar Kinderopvang

feb 11 2013

 

R.G. Fukkink (1969) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Ondersteuning leerstoel kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind.

Ruben Fukkink doet onderzoek op het terrein van de kinderopvang, van dagopvang tot en met buitenschoolse opvang en de voor- en vroegschoolse educatie. Een rode draad in zijn werk is het meten en verbeteren van de pedagogische kwaliteit en de verdere professionalisering van de kinderopvang. Speciale aandacht heeft Fukkink voor de beroepsopleiding en training van pedagogisch werkers. Andere thema’s in recent afgerond en lopend onderzoek zijn mannen in de kinderopvang, de ruimtelijke inrichting van kindercentra, de implementatie van innovatieve curricula en opvoedingsondersteuning.

Aansluitend bij de uitgangspunten van de bijzondere leerstoel werkt Ruben Fukkink op het raakvlak tussen universiteit en de praktijk. Hij heeft uitgebreide ervaring in het zichtbaar maken van de uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek in de kinderopvangsector en de vertaling hiervan in aanbevelingen en concrete methodieken voor de pedagogische praktijk. Verder is Fukkink lid van diverse commissies en adviesraden binnen de kinderopvang.

Fukkink is sinds 2009 universitair docent Pedagogiek en Onderwijswetenschappen aan de UvA. Voor die tijd was hij senior onderzoeker aan het SCO-Kohnstamm Instituut. Hij is sinds 2011 projectleider van het Nederlands Consortium Kinderopvangonderzoek (NCKO). Hij was betrokken bij de totstandkoming van de NCKO-kwaliteitsmonitor voor de dagopvang. Ook schreef Fukkink mee aan het pedagogisch kader voor de buitenschoolse opvang (bso). Hij heeft nationale en internationale publicaties op zijn naam staan in wetenschappelijke tijdschriften als Early Childhood Research QuarterlyEducationalPsychology Review en Teaching and Teacher Education.

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting