Interventiestudie

Interventie studie bij Nederlandse kinderopvangcentra

Het NCKO heeft bij oprichting een meerfasenplan opgesteld. De resultaten van Project 2 (Kwaliteitsmeting) laten zien dat er duidelijke kernkwaliteiten van de Nederlandse kinderopvang zijn aan te wijzen, maar dat er ook evident zwakkere onderdelen zijn die verbetering behoeven. Het NCKO heeft daarom van het Ministerie van OCW een nieuwe subsidie ontvangen voor Project 3: een Interventiestudie. Het interventie programma heeft als doel om:

  • een interventieprogramma te ontwikkelen om de pedagogische kwaliteit van de opvang in kinderdagverblijven waar nodig te verbeteren
  • de effectiviteit van het interventieprogramma in een evaluatiestudie te onderzoeken