Boekpublicatie

Boekpublicatie

Project 0 had als doel een antwoord te geven op de vraag:
Wat weten we op basis van de literatuur over de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang?

Dit project van het onderzoek is afgerond met een boekpublicatie:De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang (Uitgeverij Boom, ISBN: 90 5352 978 0).

Uit deze studie bleek dat er maar heel weinig onderzoek is gedaan. Ook ontbrak een adequaat instrument voor het meten van de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang.

In het boek wordt tevens een uitgebreide definitie gegeven van wat we onder ‘pedagogische kwaliteit’ verstaan. Bij de meting van de pedagogische kwaliteit moet vooral aandacht besteed worden aan zes interactievaardigheden van leidsters:

  • sensitieve responsiviteit
  • respect voor de autonomie van de kinderen
  • structureren en grenzen stellen
  • praten en uitleggen
  • ontwikkelingsstimulering; en
  • het begeleiden van interacties tussen kinderen

Op kindniveau zijn belangrijk:

  • het welbevinden
  • de betrokkenheid van de kinderen

Als belangrijke structurele kwaliteitskenmerken werden in het NCKO-kwaliteitsmodel tien kenmerken genoemd, waaronder pedagogisch beleid, pedagogische ondersteuning, leidster-kind ratio, groepsgrootte, en leidster- en groepsstabiliteit.