projecten

Kwaliteitspeiling kdv 2005

Kwaliteit van Nederlandse kinderdagverblijven:
Trends in kwaliteit in de jaren 1995-2005

H.J. Vermeer, M.H. van IJzendoorn, R.E.L. de Kruif, R.G. Fukkink, L.W.C. Tavecchio, J.M.A. Riksen-Walraven, & J. van Zeijl

Download hier de volledige versie van het rapport:
Nulmeting kwaliteit 2005

Interventiestudie

Interventie studie bij Nederlandse kinderopvangcentra

Het NCKO heeft bij oprichting een meerfasenplan opgesteld. De resultaten van Project 2 (Kwaliteitsmeting) laten zien dat er duidelijke kernkwaliteiten van de Nederlandse kinderopvang zijn aan te wijzen, maar dat er ook evident zwakkere onderdelen zijn die verbetering behoeven. Het NCKO heeft daarom van het Ministerie van OCW een nieuwe subsidie ontvangen voor Project 3: een Interventiestudie. Het interventie programma heeft als doel om:

Kwaliteitspeiling kdv 2008

Landelijke kwaliteitsmeting bij een representatieve steekproef van Nederlandse kinderopvangcentra

Geïnteresseerden kunnen het volledige rapport van Project 2 (mei 2009) hier downloaden: (Kwaliteitsmeting 2008.pdf)

Voorstudie project 2 - 2006

Landelijke meting van de pedagogische kwaliteit bij een representatieve steekproef van Nederlandse kinderdagverblijven

Doelen:
Uitbreiding van de validatie van het instrument voor het meten van de pedagogische kwaliteit

Meetinstrument kdv

Enquête &
Ontwikkeling en validering van een instrument om de pedagogische kwaliteit van kinderopvang te meten.

Het NCKO heeft zich in de tweede fase van het onderzoek gericht op de ontwikkeling en validering van een standaard-instrument om de pedagogische kwaliteit van kinderopvang op wetenschappelijk verantwoorde wijze te meten.

Boekpublicatie

Boekpublicatie

Project 0 had als doel een antwoord te geven op de vraag:
Wat weten we op basis van de literatuur over de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang?

Dit project van het onderzoek is afgerond met een boekpublicatie:De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang (Uitgeverij Boom, ISBN: 90 5352 978 0).

Overzicht NCKO-projecten

In 2002 werd het NCKO opgericht en sindsdien is een aantal projecten uitgevoerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van enkele projecten.