Voorstudie project 2 - 2006

Landelijke meting van de pedagogische kwaliteit bij een representatieve steekproef van Nederlandse kinderdagverblijven

Doelen:
Uitbreiding van de validatie van het instrument voor het meten van de pedagogische kwaliteit

Systematisch toezicht op en verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang vereist een betrouwbaar, valide en relatief eenvoudig te hanteren meetinstrument voor het meten van de pedagogische kwaliteit. Project 1 heeft uitgewezen dat de psychometrische kwaliteit van het door het NCKO ontwikkelde meetinstrument bevredigend is. De Voorstudie geeft het NCKO de mogelijkheid om het onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van het meetinstrument voort te zetten en daarbij gebruik te maken van de kennis en ervaring uit de praktijk van de kinderopvang.

Een aanzet te geven tot de ontwikkeling van een veldversie van het instrument

Er is in de Voorstudie een begin gemaakt met het vertalen van de onderzoeksversie van het meetinstrument naar een veldversie. Eerdere vragen over het instrumentarium vormen ook een aanleiding om in deze Voorstudie extra aandacht te besteden aan het vergroten van het draagvlak in het veld.

De procedures en instrumenten uitproberen voor de landelijke meting (Project 2)

In de Voorstudie is nagegaan hoe de procedures en instrumenten die bij Project 2 gebruikt worden, kunnen worden verfijnd.