Pedagogisch medewerker op het kinderdagverblijf

Pedagogisch medewerker op het kinderdagverblijf
Het NCKO gaat binnenkort (juni 2010) beginnen met een interventie studie. Het doel van deze studie is het ontwikkelen en evalueren van een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderdagopvang om de pedagogische kwaliteit te verbeteren. Daarnaast is er een consultancy-traject voor de leidinggevende van het kinderdagverblijf. Kinderdagverblijven die mee doen, ontvangen een door het NCKO ontwikkelde training voor zowel pedagogisch medewerkers als leidinggevenden.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelenheid (SZW).

De training voor pedagogisch medewerkers is gericht op de omgang met de kinderen in de groep. Deze omgang noemen we de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker. Het trainen van de interactievaardigheden doen we met behulp van Video Feedback.

Wat betekent medewerking voor u

  • Alvorens  we met de training beginnen, komt er eerste één medewerker van het NCKO langs om een hele dag mee te kijken op de groep. Onze medewerker zal afwisselend filmen en observeren. Het filmen gebeurd met behulp van een kleine digitale camera. Afwisselend zullen de pedagogisch medewerkers tijdens hun omgang met de kinderen op de groep worden gefilmd. Onze medewerker houdt zich de gehele dag zoveel mogelijk op de achtergrond en zal zich niet bemoeien met de dagelijkse gang van zaken.
  • Wij vragen u ook om een vragenlijst in te vullen met achtergrondgegevens van het kinderdagverblijf, de groep waarin u werkt en uzelf. Als dank voor uw medewerking ontvangt u van ons een presentje.

Belangrijk voor u om te weten is dat alle informatie die door ons wordt verzameld strikt anoniem en vertrouwelijk blijft. Zodra alle informatie bij ons binnen is, worden alle namen vervangen door nummers. Zo zijn de gegevens niet meer terug te leiden naar de deelnemers van het onderzoek. Alleen onze speciaal getrainde medewerkers mogen het filmmateriaal bekijken en hebben allen een verklaring voor geheimhouding getekend. U kunt er dus zeker van zijn dat wij zorgvuldig omgaan met de door ons verzamelde informatie.

De resultaten van het onderzoek zullen in een rapport worden samengevat, dat tevens beschikbaar zal worden gesteld aan ieder deelnemend kinderdagverblijf.
 

Reacties van pedagogisch medewerkers op het NCKO-bezoek (2007-2008):
"Ik was voor het bezoek wel nerveus, omdat ik het spannend vond om gefilmd te worden. Tijdens het bezoek viel het reuze mee. De observator hield zich op de achtergrond, dat was fijn. We waren blij dat we aan het onderzoek hebben meegedaan en zijn benieuwd naar de uitkomsten."
"Het was best een prettige ervaring. We hebben met de observator besproken dat we het best eng vonden. We wilden weten wat er met het filmmateriaal gaat gebeuren. Maar het was een fijne observator. Na een paar uur waren gewend. De kinderen hebben amper iets gemerkt. We hadden verwacht dat 2 kinderen wel wat eenkennig zouden zijn, maar dat was helemaal niet zo."
"We hebben de dag als goed ervaren. Geen extra druk. Dat vonden we het goede eraan. De observator was onzichtbaar. We zijn onszelf geweest."
"Je voelt je wel een beetje bekeken, dat is wennen. Je blijft je er de hele dag wel bewust van, maar je gaat je niet anders gedragen. De kinderen waren ook snel gewend."

Om privacy-redenen worden de namen van de betreffende pedagogisch medewerkers niet genoemd.