interventie onderzoek

Interventie-studie

Doel
Het doel van deze studie is het ontwikkelen en evalueren van een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderdagopvang om de pedagogische kwaliteit te verbeteren. Daarnaast is er een consultancy-traject voor de leidinggevende van het kinderdagverblijf. Kinderdagverblijven die mee doen, ontvangen een door het NCKO ontwikkelde training voor zowel pedagogisch medewerkers als leidinggevenden. Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).