Overig onderzoek universiteit van Amsterdam

Overzicht van lopend of recent afgerond onderzoek van de Universiteit van Amsterdam:

  • De oratie van Prof. Dr. Louis Tavecchio (2002)
  • De oratie van Prof. Dr. Marianne Riksen-Walraven (2000)
  • Een meta-analyse naar de effecten van training van leidsters op pedagogische competenties (Fukkink & Lont, 2007)
  • De evaluatie van Video Interactie Begeleiding in de kinderopvang (Fukkink & Tavecchio, 2007)
  • Promotie-onderzoek van M. Gevers Deynoot-Schaub naar sociale interacties en spel van jonge kinderen in kinderdagverblijven
  • Een vergelijking van pedagogische kwaliteit in de Nederlandse kinderopvang tussen 1995-2001 (Gevers Deynoot-Schaub & Riksen-Walraven, 2002)
  • Promotie-onderzoek van S. Huijbregts naar etnisch-culturele verschillen tussen leidsters
  • Het Europese MUTUAL-project: over multi-culturaliteit in de kinderopvang
  • En onderzoek naar de Buitenschoolse Opvang (BSO) van het SCO-Kohnstamm Instituut (Boogaard, Fukkink & Felix, 2008)

Algemene informatie over het SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam.