onderzoek

Effecten van leidster-kind ratio’s op de interacties tussen leidsters en kinderen in de kinderopvang

Effecten van leidster-kind ratio’s op de interacties tussen leidsters en kinderen in de kinderopvang: een experimentele studie
Ellis de Schipper, Marianne Riksen-Walraven & S. Geurts

Voorspellers van leidster gedrag in de kinderopvang

Verschillende voorspellers van leidster gedrag in de kinderopvang
Ellis de Schipper, Marianne Riksen-Walraven & S. Geurts

Oratie Marianne Riksen-Walraven

Wie het kleine niet eert…: over de grote invloed van vroege sociale ervaringen
Marianne Riksen-Walraven

De oratie van Marianne Riksen-Walraven is gratis te downloaden (als PDF-bestand): 19116_wie_hekln.pdf

Overig onderzoek Radboud universiteit Nijmegen

Overzicht van lopend of recent afgerond onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen:

  • De oratie van Prof. Dr. Marianne Riksen-Walraven (2002)
  • Voorspellers van leidster gedrag in de kinderopvang (de Schipper, Riksen-Walraven & Geurts, 2007)
  • Effecten van leidster-kind ratio's op de interacties tussen leidsters en kinderen in de kinderopvang (de Schipper, Riksen-Walraven & Geurts, 2006)

Opvoedgedrag van leidsters van verschillende etniciteit

De reconstructie van ideeën over autonomie en verbondenheid in de kinderopvang: etnisch-culturele verschillen tussen leidsters

Het onderzoeksproject betreft een dieptestudie naar de opvoedingsideeën en socialisatiedoelen van opvoeders in kinderopvangcentra vanuit een dynamisch perspectief. Centraal staat de vraag hoe leidsters van verschillende etnisch-culturele herkomst algemene opvoedingsideeën en opvoedingsdoelen die voor de kinderopvangsector gelden, reconstrueren tot persoonlijke opvoedingsideeën en toepassen in hun opvoedingsgedrag.

Kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang in 1995 en 2001

Kwaliteit onder druk: De kwaliteit van opvang in Nederlandse kinderdagverblijven tussen 1995 en 2001
Mirjam Gevers Deynoot-Schaub & Marianne Riksen-Walraven

Relaties van interacties tussen kinderen met sociaal-emotioneel gedrag

Interacties tussen kinderen in de kinderopvang op 15 en 23 maanden: stabiliteit en relaties met sociaal-emotioneel gedrag van de kinderen
Mirjam Gevers Deynoot-Schaub & Marianne Riksen-Walraven

Effecten van video Interactie begeleiding in de kinderopvang

Effecten van Video Interactie Begeleiding in de kinderopvang
Ruben Fukkink & Louis Tavecchio

Effecten van training op leidsters in de kinderopvang

Does training matter? A meta-analysis and review of caregiver training studies
Ruben Fukkink & Anna Lont

De oratie van Marianne Riksen-Walraven

Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang
Marianne Riksen-Walraven

De oratie van Marianne Riksen-Walraven is gratis te downloaden (als PDF-bestand): oratieriksenwalraven.pdf

Pagina's