ncko

Contact

Voor meer informatie

Verbetering opleiding PW ROC - Interventie studie - Meetinstrument kinderdagopvang:
Katrien Helmerhorst: email, tel: 020 - 525 1323 (ma t/m dond)

Meetinstrument Gastouderopvang - Kwaliteitspeiling peuterspeelzalen 2014 - NCKO Kwaliteitsmonitor:
Mirjam Gevers Deynoot-Schaub: email, tel: 020 - 525 1516 & 06-50651536 (ma, di)

NCKO medewerkers


Prof. Dr. Marianne Riksen-Walraven
Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen

Stand van zaken

Project 3 - Interventie studie - gestart
Het NCKO heeft bij oprichting een meerfasenplan opgesteld. De resultaten van Project 2 (Kwaliteitsmeting) laten zien dat er duidelijke kernkwaliteiten van de Nederlandse kinderopvang zijn aan te wijzen, maar dat er ook evident zwakkere onderdelen zijn die verbetering behoeven. Recent heeft het NCKO daarom van het Ministerie van OCW een nieuwe subsidie ontvangen voor Project 3: een Interventiestudie. Het interventie programma heeft als doel om: